В какви случаи се използва вентилаторът за новородени?

Извършва се изкуствена вентилация на белите дробове, за да се поддържа нормалното ниво на кислород в кръвта на пациентите в случай на неефективно външно дишане. При лечението на новородени, механичната вентилация е една от най-сложните терапии за респираторни заболявания и всички други видове лечение за деца на тази възраст.

В неонаталните отдели изкуствено контролирана вентилация на белите дробове се извършва с помощта на специално устройство - вентилатор за новородени. Той е предназначен специално за педиатрична реанимация и е предназначен да отговори на анатомичните особености на младите пациенти.

Характеристики на вентилатора за новородени.

Модерно устройство за изкуствена вентилация на белите дробове е програмируема високотехнологична станция, оборудвана с два процесора, чрез които се контролира влажността, скоростта на подаване и температурата на входящата газова смес, както и други параметри.

Задължителен модул на неонаталния апарат е монитор, който отразява интензивността на вентилацията. Той е оборудван със система от чувствителни сензори и специални сигнални устройства, които предупреждават персонала за всички отклонения на устройството от нормална работа.

Каква е необходимостта от механична вентилация?

С помощта на модерна апаратура за принудителна вентилация на белите дробове могат да се решат следните задачи при лечението на новородени:

 • постигане на адекватно пълнене на белите дробове с кислород и поддържане на необходимия обем;
 • минимизиране на риска от увреждане на белите дробове;
 • намаляване на тежестта върху пациента по време на дишане;
 • създават най-удобните условия за бебето.

В неонаталната практика има много различни начини на механична вентилация. Идеалният режим е да се отговори на следните изисквания:

 • хардуерният дихателен цикъл е синхронизиран с респираторните опити на пациента;
 • образуване на адекватен и стабилен прилив, включително вентилация за единица време от 1 минута с намалено налягане в дихателния кръг;
 • реакция на линейка към изискванията на пациента или промени в механиката на белите дробове
 • осигуряване на възможно най-ниската белодробна функция, извършвана от пациента.

Показания за свързване към вентилатора при новородени.

Новороденото се показва механична вентилация в следните случаи:

 • тежки форми на асфиксия при раждане, брадиаритмия, шок, дихателен арест;
 • остра респираторна недостатъчност поради синдром на респираторен дистрес;
 • гръбначно и травматично увреждане на мозъка;
 • подуване на мозъка;
 • нарушения в развитието на белите дробове и диафрагмата;
 • белодробен оток;
 • конвулсивен статус.

Свързването на новороденото с вентилатора се извършва и по лабораторни параметри в случай на хипоксемия или хиперкапния.

С подходящо оборудване за дишане и проследяване, както и с опитен и квалифициран персонал на вентилатора, можете да започнете без да чакате състоянието на малкия пациент да изисква активна реанимация.

Изкуствена белодробна вентилация при новородено бебе

Традиционна изкуствена вентилация на белите дробове.

Предварителни бележки

Вентилацията е едно от най-инвазивните лечения за недоносени бебета. Тя може да спаси човешки животи, но ако се използва неправилно, може да доведе до животозастрашаващи усложнения и последваща дългосрочна заболеваемост (BPD).

Предпоставка за разбиране на тази глава е познаването на предимствата и недостатъците на различните форми на механична вентилация.

По-важно от схематичното използване на механичната вентилация е интензивният мониторинг на всяко отделно недоносено бебе, за да се адаптира механичната вентилация към индивидуалните изисквания. За да направите това, понякога е необходимо лекарят да бъде с Juovez за достатъчно дълъг период от време (приблизително 1 час), да наблюдава детето и да оптимизира вентилацията.

Оптималната настройка на вентилацията може да се промени бързо при определени условия.

В някои случаи, за да се избегне механична вентилация или баротравма на белите дробове поради високото пиково налягане или дихателните обеми, по-високи стойности на перкатранната хиперкапния на вентилатора са приемливи по време на механичната вентилация (с повишен риск от IVH при недоносени бебета!)

Високо PIP (положително инспираторно налягане), висок PEEP (положителен ендексирален натиск) и дълго инспираторно време водят до намаляване на сърдечния дебит.

Абсолютна предпоставка е и познаването на функциите на респиратора и овлажнителя (задължително проучване на инструкцията за експлоатация!).

Основни принципи на детската вентилация

Когато клапанът за издишване се затвори с висок основен поток, налягането в дихателната тръбна система се повишава до зададената PIP, като по този начин се вдишва.

Дихателният поток навлиза в белите дробове.

В края на инхалацията налягането върху тръбния съединител и в алвеолите е същото (ако е зададено достатъчно време за вдъхновение), наричано PIP. Инспираторният поток завършва.

Ако клапанът за издишване се отвори, налягането в системата на маркуча пада до PEEP. Сега високото вътрепулмонално налягане води до изтичане.

Издишването продължава, докато налягането в алвеоларното пространство падне до установения PEEP, като предпоставка е доста дълъг срок на изтичане. Основният газов поток в системата на дихателните маркучи се монтира автоматично в Infant-Star, Sechrist и други устройства от потребителя, в Stephanie.

Указания за механична вентилация

 • Само общата клинична картина на това, което се случва с детето, трябва да бъде основният фон за разглеждане на други показания за механична вентилация:
 • Fio2 > 0.4 с тенденция на нарастване.
 • Респираторна ацидоза с рН 3 на час, по-дълъг от 20 s, с необходимост от маскиране на дишането (централно и / или обструкция и не се елиминира чрез използване на CPAP или лекарствена терапия).
 • Като цяло, преждевременно 7.25.

PIP може да бъде ниска; PEEP 3-4 cm вода. Чл. (най-нисък риск от баротравма).

Да се ​​избягват прекомерни стойности на TO, т.е. не повече от 8 ml / kg телесно тегло (най-нисък риск от доброволна травма).

Внимание: Трудно е да се сведе до минимум травмата на белите дробове с вентилация под високо налягане и / или висока концентрация О.2:

  Налягане на дихателните пътища около 20 cm Н2При преждевременно родени бебета с тегло 0,21, се получава транскутанен газов анализ (tcpCO2 и tcpO2) трябва да бъдат проверявани най-малко 6-12 (- 24) часа с ограда от вена или артерия.

Избор на вентилационни параметри

расо2 зависи от алвеоларната вентилация и по този начин от минималния обем на дишане, т.е. на дихателната честота и дихателния обем:

Минимален дихателен обем = честота х дихателен обем.

Алвеоларна вентилация = честота x.

Дихателен обем: Главно зависим от PIP минус PEEP.

 • Ако Te е твърде кратък (време на изтичане), дихателният обем намалява на първо място.
 • Гръдният кош трябва да бъде напълно спуснат преди следващия дъх.
 • Внимание при Te 0.3 sec е показано като опит за подобряване на оксигенацията.
 • Дълго време на вдишване = високо MAP = висок риск от баротравма.

Време за издишване (Te):

 • Започнете от 0.7 сек. Скъсяването на 25 см вода. Чл. ако е необходимо, трябва да бъдат позволени високи стойности на RasO2.
 • При деца PEEP е твърде голям или времето на изтичане е твърде кратко.

Вдишване Концентрация на кислород (FiO2):

 • Колкото е възможно по-ниско; толкова високо, колкото е необходимо.
 • Fio2> 0.4 токсични за алвеоларните клетки. Следователно, увеличаването на MAP чрез удължаване на Ti и / или увеличаване на PEEP.

Поток: Детска звезда, Babylog, по-стари модели Стефани:

 • При висок поток, PIP се достига по-бързо, в резултат на което платото е по-дълго с равен Ti, рискът от баротравма е по-висок, но приелектризираните области се отварят по-добре (противоречива алтернатива е да се увеличи PEEP).
 • Големият поток позволява по-къс Ti.

Анализ / релаксация

Без основна почивка! Релаксацията трябва да остане абсолютното изключение!

Ако детето „се бори“ с респиратор, първо трябва да проверите настройките на параметрите. Често те не могат да отговорят на нуждите на детето. Вентилацията често е по-добре синхронизирана с висока честота (до 80-90 / мин).

Инсталирането на респиратор при дете често изисква много търпение и време (може да продължи 1 час или повече). Координирайте настройките със собственото дишане на детето.

Асистирано контролираната вентилация в Infari-Star (Star Sync) или Stephanie или в SIPPV режим в Babylog 8000 улеснява координацията на дишането на детето и респиратора.

Седация е възможна, когато няма синхронизация:

 • Мидазодам: 0,1-0,2 mg / kg телесно тегло, единична доза интравенозно. Опасност: гърчове.
 • Фенобарбитал: първо 10-20 mg / kg в две инжекции интравенозно, след това (3 -) - 5 mg / kg / ден. С неефективността на аналгезията.

Аналгезия, например морфин, ако ефектът не е бил постигнат по-рано, 0.05–0.1 (-0.2) mg / kg интравенозно, след това 10-15 µg / kg / час интравенозно.

Ако с такова аналгетично лечение не може да се извърши ефективна респираторна терапия, е възможно интравенозно да се приложи панюрон или норкоруний 0.1 mg / kg миорелаксация (еднократна доза), след това, ако е необходимо, 0,1 mg / kg / h.

Предупреждение: продължителната релаксация води до задържане на течности и атрофия на дихателните мускули, последвано от влошаване на съответствието на белите дробове.

физиотерапия

Противоречиви, евентуално целесъобразни при пневмония и BPD.

Внимание: Внимание при нестабилно дете, например, с PDA и пневмоторакс!

Отлъчване от респиратор

Отлъчването от респиратор изисква специални умения на сестра и лекар и не може да се провежда схематично. Детето трябва да бъде под особено внимателно наблюдение. Епизоди на цианоза, сива кожа и апнея могат да бъдат признаци на липса на готовност на детето да бъде отстранен от респиратор. Въпреки това екстубацията трябва да се извърши възможно най-рано. Някои деца се справят самостоятелно или с фарингеална CPAP значително по-добре, отколкото при ретроспективно ненужна механична вентилация.

 • Детето на вентилатора е клинично и неврологично стабилно.
 • Малки количества оттичане по време на ендотрахеална санация.
 • Няма хемодинамично значим PDA.
 • Стабилна периферна перфузия.
 • Температурна температура на околната среда.
 • Най-нежно грижи за децата. Често благоприятно положение на стомаха!
 • Седация не е противопоказание за оттегляне.
 • Мониторинг: tcpO2/ tcPCO2 - сензори, насищане с кислород в кръвта, измерване на рН, хематокрит. измерване на кръвното налягане.
 • Проверете дали е показан теофилин или кофеин?

Начин на действие:

Смекчаване на параметрите на механичната вентилация:

 • Първо, спуснете PIP до едва забележими движения на гърдите (аускултация на звуци от дишането). При децата 1 час е „злоупотреба с деца“ (особено при слушалката 7.25 (-7.20).
 • Детето се шлифова добре и се оставя отново да почива (бактериологията на трахеалните секрети).
 • След екстубацията Fi02 трябва да се увеличи в повечето случаи - стриктно наблюдение!
 • Чревна пауза 3 часа, може би повече.
 • Може би използването на люлеещ се матрак
 • Наблюдава се рО2, рСОг2, SpO2; поне докато се прилага повишената концентрация на кислород.

Внимание: ателектази в десния горен лоб -> физиотерапия!

CPAP или неинвазивна вентилация през назални тръби увеличава вероятността за успешно екстубиране. Особено е показан, ако след екстубация спонтанното дишане е недостатъчно и / или има 2 случая на стимулация, които изискват от време на време апнея на ден.

Изкуствена белодробна вентилация при новородени

Изкуствена белодробна вентилация при новородено бебе

Вентилацията е едно от най-инвазивните лечения за недоносени бебета. Тя може да спаси човешки животи, но ако се използва неправилно, може да доведе до животозастрашаващи усложнения и последваща дългосрочна заболеваемост (BPD).

Предпоставка за разбиране на тази глава е познаването на предимствата и недостатъците на различните форми на механична вентилация.

По-важно от схематичното използване на механичната вентилация е интензивният мониторинг на всяко отделно недоносено бебе, за да се адаптира механичната вентилация към индивидуалните изисквания. За да направите това, понякога е необходимо лекарят да бъде с Juovez за достатъчно дълъг период от време (приблизително 1 час), да наблюдава детето и да оптимизира вентилацията.

Оптималната настройка на вентилацията може да се промени бързо при определени условия.

В някои случаи, за да се избегне механична вентилация или баротравма на белите дробове поради високото пиково налягане или дихателните обеми, по-високи стойности на перкатранната хиперкапния на вентилатора са приемливи по време на механичната вентилация (с повишен риск от IVH при недоносени бебета!)

Високо PIP (положително инспираторно налягане), висок PEEP (положителен ендексирален натиск) и дълго инспираторно време водят до намаляване на сърдечния дебит.

Абсолютна предпоставка е и познаването на функциите на респиратора и овлажнителя (задължително проучване на инструкцията за експлоатация!).

Основни принципи на детската вентилация

Когато клапанът за издишване се затвори с висок основен поток, налягането в дихателната тръбна система се повишава до зададената PIP, като по този начин се вдишва.

Дихателният поток навлиза в белите дробове.

В края на инхалацията налягането върху тръбния съединител и в алвеолите е същото (ако е зададено достатъчно време за вдъхновение), наричано PIP. Инспираторният поток завършва.

Ако клапанът за издишване се отвори, налягането в системата на маркуча пада до PEEP. Сега високото вътрепулмонално налягане води до изтичане.

Издишването продължава, докато налягането в алвеоларното пространство падне до установения PEEP, като предпоставка е доста дълъг срок на изтичане. Основният газов поток в системата на дихателните маркучи се монтира автоматично в Infant-Star, Sechrist и други устройства от потребителя, в Stephanie.

Указания за механична вентилация

 • Само общата клинична картина на това, което се случва с детето, трябва да бъде основният фон за разглеждане на други показания за механична вентилация:
 • FiO2> 0,4 ​​с тенденция на нарастване.
 • Респираторна ацидоза с рН 3 на час, по-дълъг от 20 s, с необходимост от маскиране на дишането (централно и / или обструкция и не се елиминира чрез използване на CPAP или лекарствена терапия).
 • Като цяло, преждевременно 7.25.

PIP може да бъде ниска; PEEP 3-4 cm вода. Чл. (най-нисък риск от баротравма).

Да се ​​избягват прекомерни стойности на TO, т.е. не повече от 8 ml / kg телесно тегло (най-нисък риск от доброволна травма).

Внимание: Трудно е да се сведе до минимум травмата на белите дробове с вентилация под високо налягане и / или висока концентрация на О2:

  Налягането на дихателните пътища от около 20 cm H2O при недоносено дете с тегло 0,21, транскутанно получени газови анализи (tcpCO2 и tcpO2) трябва да се проверяват най-малко 6-12 (- 24) часа с ограда от вена или артерия.

Избор на вентилационни параметри

PaCO2 зависи от алвеоларната вентилация и по този начин от минималния обем на дишане, т.е. на дихателната честота и дихателния обем:

Минимален дихателен обем = честота х дихателен обем.

Алвеоларна вентилация = честота x.

Дихателен обем: Главно зависим от PIP минус PEEP.

 • Ако Te е твърде кратък (време на изтичане), дихателният обем намалява на първо място.
 • Гръдният кош трябва да бъде напълно спуснат преди следващия дъх.
 • Внимание при Te 0.3 sec е показано като опит за подобряване на оксигенацията.
 • Дълго време на вдишване = високо MAP = висок риск от баротравма.

Време за издишване (Te):

 • Започнете от 0.7 сек. Скъсяването на 25 см вода. Чл. ако е необходимо, трябва да позволяват високи стойности на PaCO2.
 • При деца PEEP е твърде голям или времето на изтичане е твърде кратко.

Концентрация на кислород при вдишване (FiO2):

 • Колкото е възможно по-ниско; толкова високо, колкото е необходимо.
 • FiO2> 0,4 ​​е токсичен за алвеоларните клетки. Следователно, увеличаването на MAP чрез удължаване на Ti и / или увеличаване на PEEP.

Поток: Детска звезда, Babylog, по-стари модели Стефани:

 • При висок поток, PIP се достига по-бързо, в резултат на което платото е по-дълго с равен Ti, рискът от баротравма е по-висок, но приелектризираните области се отварят по-добре (противоречива алтернатива е да се увеличи PEEP).
 • Големият поток позволява по-къс Ti.

Анализ / релаксация

Без основна почивка! Релаксацията трябва да остане абсолютното изключение!

Ако детето „се бори“ с респиратор, първо трябва да проверите настройките на параметрите. Често те не могат да отговорят на нуждите на детето. Вентилацията често е по-добре синхронизирана с висока честота (до 80-90 / мин).

Инсталирането на респиратор при дете често изисква много търпение и време (може да продължи 1 час или повече). Координирайте настройките със собственото дишане на детето.

Асистирано контролираната вентилация в Infari-Star (Star Sync) или Stephanie или в SIPPV режим в Babylog 8000 улеснява координацията на дишането на детето и респиратора.

Седация е възможна, когато няма синхронизация:

 • Мидазодам: 0,1-0,2 mg / kg телесно тегло, единична доза интравенозно. Опасност: гърчове.
 • Фенобарбитал: първо 10-20 mg / kg в две инжекции интравенозно, след това (3 -) - 5 mg / kg / ден. С неефективността на аналгезията.

Аналгезия, например морфин, ако ефектът не е бил постигнат по-рано, 0.05–0.1 (-0.2) mg / kg интравенозно, след това 10-15 µg / kg / час интравенозно.

Ако с такова аналгетично лечение не може да се извърши ефективна респираторна терапия, е възможно интравенозно да се приложи панюрон или норкоруний 0.1 mg / kg миорелаксация (еднократна доза), след това, ако е необходимо, 0,1 mg / kg / h.

Предупреждение: продължителната релаксация води до задържане на течности и атрофия на дихателните мускули, последвано от влошаване на съответствието на белите дробове.

физиотерапия

Противоречиви, евентуално целесъобразни при пневмония и BPD.

Внимание: Внимание при нестабилно дете, например, с PDA и пневмоторакс!

Отлъчване от респиратор

Отлъчването от респиратор изисква специални умения на сестра и лекар и не може да се провежда схематично. Детето трябва да бъде под особено внимателно наблюдение. Епизоди на цианоза, сива кожа и апнея могат да бъдат признаци на липса на готовност на детето да бъде отстранен от респиратор. Въпреки това екстубацията трябва да се извърши възможно най-рано. Някои деца се справят самостоятелно или с фарингеална CPAP значително по-добре, отколкото при ретроспективно ненужна механична вентилация.

 • Детето на вентилатора е клинично и неврологично стабилно.
 • Малки количества оттичане по време на ендотрахеална санация.
 • Няма хемодинамично значим PDA.
 • Стабилна периферна перфузия.
 • Температурна температура на околната среда.
 • Най-нежно грижи за децата. Често благоприятно положение на стомаха!
 • Седация не е противопоказание за оттегляне.
 • Мониторинг: tcpO2 / tcPCO2 - сензори, насищане с кислород в кръвта, измерване на рН, хематокрит. измерване на кръвното налягане.
 • Проверете дали е показан теофилин или кофеин?

Смекчаване на параметрите на механичната вентилация:

 • Първо, спуснете PIP до едва забележими движения на гърдите (аускултация на звуци от дишането). При децата 1 час е „злоупотреба с деца“ (особено при слушалката 7.25 (-7.20).
 • Детето се шлифова добре и се оставя отново да почива (бактериологията на трахеалните секрети).
 • След екстубацията Fi02 трябва да се увеличи в повечето случаи - стриктно наблюдение!
 • Чревна пауза 3 часа, може би повече.
 • Може би използването на люлеещ се матрак
 • Монитор р02, рСО2, Sp02; поне докато се прилага повишената концентрация на кислород.

Внимание: ателектази в десния горен лоб -> физиотерапия!

CPAP или неинвазивна вентилация през назални тръби увеличава вероятността за успешно екстубиране. Особено е показан, ако след екстубация спонтанното дишане е недостатъчно и / или има 2 случая на стимулация, които изискват от време на време апнея на ден.

ИВЛ при новородените: кога да се приложи метод за реанимация на терапията?

В основата си ИВЛ е един от инвазивните интензивни методи (базирани на въвеждането на медицински инструменти в телесната кухина). Задачата на механичната вентилация при децата е да поддържа оптимално ниво на кислород в кръвта, когато дихателната система не може да се справи с това. Вентилаторът за новородени спасява живота, но неправилната процедура може да доведе до сериозни усложнения.

Видове процедури

Вентилацията на белите дробове е разделена на три основни типа:

 • Висока честота.
 • Неинвазивно.
 • Класическа.

Високочестотната (VCO VL) е най-новият и най-високотехнологичен метод за изкуствена вентилация. Прибягва до ситуация, когато другите два метода не показват резултат. По време на процедурата не се прави стандартно вдишване - издишване, което означава, че няма нормални дихателни движения. Ако забележите, че гръдният кош на детето се колебае, това не е изненадващо за ACE VL, ефектът се причинява от висока честота на трептения по време на работа на устройството. Въпреки това, родителите нямат причина за безпокойство, работата на високочестотното вентилационно устройство не създава неудобства за детето.

Неинвазивен - този тип изкуствена вентилация се използва, когато бебето може да диша самостоятелно, но за него е трудно да поддържа светлина в изправено състояние, понякога се използва неинвазивна вентилация и когато новороденото прави значителни паузи в дишането.

Има два вида събития:

 • CPA, което означава постоянно налягане в дихателните пътища. Устройството поддържа постоянен поток кислород, който на свой ред не позволява на белите дробове да се навият. В този случай вдишването става с помощта на машина, но детето диша самостоятелно.
 • Bipap, което означава двуфазно налягане в дихателните пътища. Този инструмент е предназначен за по-сложни случаи, защото освен натиск във вътрешните органи, BIPAP извършва и дихателни движения.

Класически или традиционен IV. Този метод се използва, ако

 • Детето прекарва твърде много сила и енергия, за да вдишва и издишва;
 • Когато не може да диша;
 • Ако естественият процес на дишане не е достатъчно ефективен.

Използването на този тип механична вентилация при новородените трябва да насити кръвта с кислород и да помогне в процеса на дишане.

Какво променя параметрите на механичната вентилация при децата, те зависят от вида на събитието и състоянието на пациента.

Когато е подходящо да се назначи вентилация

Най-често лекарите предписват процедурата за решаване на редица проблеми, например:

 • Намаляване на стреса от дихателната система.
 • Минимизирайте травмата на дихателните органи.
 • За да помогне на новороденото да напълни белите дробове с кислород и да го поддържа на достатъчно ниво.

Що се отнася до болестите, когато прилагането на процедурата е подходящо, те включват:

 • Подуване на мозъка.
 • Спрете дишането, шока веднага след раждането.
 • Конвулсивен статус.
 • Нарушения на гръбначния мозък и / или гръбначния стълб.
 • Дихателна недостатъчност, причинена от респираторен дистрес синдром.

Този списък не е изчерпателен, тъй като такова събитие от медицинско естество може да бъде назначено, ако пациентът има ниско съдържание на кислород в кръвта (хипоксемия) или излишък от това вещество (хиперкапния).

Съвременните устройства не причиняват никакъв дискомфорт на пациента, в допълнение, поради високата чувствителност, те се адаптират към параметрите на бебето. С течение на времето, когато състоянието на детето се подобри, те го изключват от колата.

Показания за началото на процедурата са следните фактори:

 • Пулс по-малък от сто удара в минута;
 • Липса на дишане;
 • Конвулсивно неправилно дишане.

Апарати за вентилация

Всички медицински машини за оптимизиране на белодробната функция са високотехнологични програмирани устройства. Скоростта на подаване на въздух, контролът на температурата и влажността и други параметри се регулират от два процесора. Един от най-важните елементи на устройството е мониторът, с който можете да наблюдавате интензивността на вентилацията. Устройството е оборудвано с чувствителни сензори и алармени системи, така че медицинските специалисти могат постоянно да следят промените в състоянието.

Процедурата обикновено се разделя на три етапа:

 1. Дебют - инкубация, стабилизация, оксигенация.
 2. Mittelspiel - с подобряване на белите дробове, намаляване на параметрите на вентилацията.
 3. Край на играта - пълно изключване от устройството.

Говорейки за събитията в стаята за доставка - те се извършват с помощта на следните инструменти:

 • Пълна чанта
 • Ръчен апарат за изкуствена вентилация.
 • Саморазширяваща се торба.
 • Традиционен вентилатор.

Независимо от вида на устройствата, които се използват за проветряване на белите дробове на новородените, лекарите могат да използват ендотрахеална тръба или маска.

Първа помощ извън лечебните заведения

Когато новороденото се нуждае от спешна помощ извън медицинско заведение, методите от устата в устата и устата до носа ще бъдат ефективни. По време на дейността на новороденото трябва да лежи по гръб. В същото време под гърба на бебето трябва да поставите някой валяк, например сгънато одеяло, ако не можете да направите валяк, достатъчно е да поставите ръката си под гърба на бебето и леко да повдигнете тялото, в този случай е важно главата на бебето да е леко наклонена нагоре. При новородените честотата на инжектиране трябва да съответства на скоростта на дишане, която е четиридесет движения в минута.

Много е важно да не се инжектира прекомерно количество въздух, тъй като това може да доведе до сериозни последици - разкъсване на органите на дихателната система, което води до проникване на въздух в плевралната кухина.

Усложнения след събития

Понякога, в случай на неправилна или неподходяща употреба, продължителна употреба на IV устройства, както и някои индивидуални характеристики на организма, могат да възникнат усложнения.

Те могат да възникнат от:

 • белия дроб,
 • дихателни пътища,
 • сърдечно-съдова система.

Белодробните усложнения са преди всичко пневмония, развиват се в повече от 30% от случаите. Ателектазата след ИВЛ е много по-рядко срещана. Делът на тази болест е около 6% от случаите. Pnematothorax е най-редката форма на усложнение. Броят на случаите на пневмотакси не надвишава 1,5% от общия брой деца, преминали през процедурата.

Усложненията в дихателните пътища също са често срещани. Те включват трахеит и бронхит, те се срещат в 30-40% от случаите.

Друго доста често срещано заболяване са раните на трахеалната лигавица. Приблизително 13% от децата страдат от това заболяване.

Заболяванията на сърдечно-съдовата система са най-опасното усложнение. Понякога децата, които са били подложени на сесия, могат да получат внезапен сърдечен арест. Причината може да не бъде премахната тежката хипоксемия.

В какви случаи се използва вентилаторът за новородени?

Извършва се изкуствена вентилация на белите дробове, за да се поддържа нормалното ниво на кислород в кръвта на пациентите в случай на неефективно външно дишане. При лечението на новородени, механичната вентилация е една от най-сложните терапии за респираторни заболявания и всички други видове лечение за деца на тази възраст.

В неонаталните отдели изкуствено контролирана вентилация на белите дробове се извършва с помощта на специално устройство - вентилатор за новородени. Той е предназначен специално за педиатрична реанимация и е предназначен да отговори на анатомичните особености на младите пациенти.

Характеристики на вентилатора за новородени.

Модерно устройство за изкуствена вентилация на белите дробове е програмируема високотехнологична станция, оборудвана с два процесора, чрез които се контролира влажността, скоростта на подаване и температурата на входящата газова смес, както и други параметри.

Задължителен модул на неонаталния апарат е монитор, който отразява интензивността на вентилацията. Той е оборудван със система от чувствителни сензори и специални сигнални устройства, които предупреждават персонала за всички отклонения на устройството от нормална работа.

Каква е необходимостта от механична вентилация?

С помощта на модерна апаратура за принудителна вентилация на белите дробове могат да се решат следните задачи при лечението на новородени:

 • постигане на адекватно пълнене на белите дробове с кислород и поддържане на необходимия обем;
 • минимизиране на риска от увреждане на белите дробове;
 • намаляване на тежестта върху пациента по време на дишане;
 • създават най-удобните условия за бебето.

В неонаталната практика има много различни начини на механична вентилация. Идеалният режим е да се отговори на следните изисквания:

 • хардуерният дихателен цикъл е синхронизиран с респираторните опити на пациента;
 • образуване на адекватен и стабилен прилив, включително вентилация за единица време от 1 минута с намалено налягане в дихателния кръг;
 • реакция на линейка към изискванията на пациента или промени в механиката на белите дробове
 • осигуряване на възможно най-ниската белодробна функция, извършвана от пациента.

Показания за свързване към вентилатора при новородени.

Новороденото се показва механична вентилация в следните случаи:

 • тежки форми на асфиксия при раждане, брадиаритмия, шок, дихателен арест;
 • остра респираторна недостатъчност поради синдром на респираторен дистрес;
 • гръбначно и травматично увреждане на мозъка;
 • подуване на мозъка;
 • нарушения в развитието на белите дробове и диафрагмата;
 • белодробен оток;
 • конвулсивен статус.

Свързването на новороденото с вентилатора се извършва и по лабораторни параметри в случай на хипоксемия или хиперкапния.

С подходящо оборудване за дишане и проследяване, както и с опитен и квалифициран персонал на вентилатора, можете да започнете без да чакате състоянието на малкия пациент да изисква активна реанимация.

Дял в социалното. мрежи:

Новородено бебе изкуствено дишане

Вашето дете е на изкуствена вентилация на белите дробове (ALV). Това означава, че устройството му помага да диша. В някои случаи устройството напълно "диша" за детето. Изкуствената вентилация на белите дробове е три вида:

 • традиционен
 • неинвазивен
 • Високочестотен осцилатор

Традиционна или класическа механична вентилация.

Тя се извършва, когато детето не може да диша самостоятелно, когато дишането му не е достатъчно ефективно или ако дъхът му отнема твърде много енергия. Вентилационната система е интубационна тръба, вмъкната в трахеята на детето през устата (или през носа), свързана с две тръби, едната от които доставя въздушно-кислородна смес, а другата вкарва въглероден диоксид, образуван по време на дишането. В резултат на това се появява изкуствено дишане и кръвта на детето е достатъчно наситена с кислород.

Вентилаторите са много сложни (понякога компютърни) системи и лекарите променят параметрите на работата си всеки ден, а понякога и всеки час в зависимост от състоянието на детето. Можете да промените концентрацията на кислород в инхалираната смес от 21% на 100%, можете да промените честотата и продължителността на вдишванията, да промените степента на инфлация на белите дробове и много, много различни параметри.

Съвременните вентилатори могат да се адаптират към самостоятелното дишане на детето и само да му помогнат. Постепенно, докато се възстановява и расте, детето започва да диша и устройството става ненужно. След това детето се екстубира (тръбата се изважда от трахеята) и се прехвърля в неинвазивна механична вентилация или (ако бебето се справя) се оставя да спонтанно диша.

Извършва се в случаите, когато детето диша добре независимо, но за него е трудно да поддържа белите дробове в изправено състояние. Не смятаме, че това всъщност е доста трудна работа.

В допълнение, такъв режим на механична вентилация се използва, когато поради незрялост има дълги паузи (апнея) в дишането на детето. Системата за неинвазивна IVL е специална тръба, която води до носа на бебето. Тръбата се свързва с дюзата, която е една или две малки епруветки във всяка ноздра (назална канюла) или малка маска, която приляга плътно към носа. Неинвазивната механична вентилация се разделя на два типа:

 • CPAP - Непрекъснато положително налягане в дихателните пътища
 • BIPAP - Двуфазно положително налягане в дихателните пътища

CPAP е съкращение, означава непрекъснато положително налягане в дихателните пътища, което се изразява като постоянно положително налягане в дихателните пътища. CPAP помпи постоянен поток от въздушно-кислородна смес, което улеснява дишането да диша и доставя кислород в белите дробове, като поддържа белите дробове в сплескано състояние. В този случай, от апарата до детето, подходяща е само една тръба, през която преминава въздушно-кислородната смес за вдишване и издишването става независимо.

BIPAP, или както често се нарича двуфазен (бифазик). Двуфазно положително налягане на дихателните пътища в превод означава двуфазно положително налягане в дихателните пътища. Този режим на неинвазивна вентилация се различава от описания по-горе от факта, че освен постоянно регулиращото се налягане в белите дробове, устройството отнема няколко вдишвания.

Когато вдишвате, устройството инжектира въздушно-кислородната смес с определено налягане от лекаря, а когато издишвате, клапата в тръбата, през която въздушно-кислородната смес влиза в затваряне и налягането намалява в дихателните пътища, но остава положителна, което е важно за винаги остава в "изправено" състояние.

Високочестотен колебателен вентилатор

Високочестотната механична вентилация (ВЧЛЛ) е специален, високотехнологичен метод за провеждане на механична вентилация. Проведено с неефективност на традиционната механична вентилация. При VCHOVL няма познати дихателни движения, тъй като няма обичайно вдишване и издишване. Газообменът се дължи на високочестотни колебания - трептения. Поради високите честоти на трептенията, създадени от устройството, гърдите на бебето варират. Изглежда много необичайно, но, повярвайте ми, това не причинява неудобство или дискомфорт на детето. С този метод на механична вентилация, обменът на газ в белите дробове се извършва почти непрекъснато, което е много важно в случаите, когато белите дробове на детето са много незрели или имат инфекциозен процес.

Недоносено бебе: опасността от преждевременно раждане

Ако бебето е родено преждевременно - преди 37-та седмица от бременността - то се счита за преждевременно.

Има няколко степени на недоносени бебета. Светлина, като правило, не представлява опасност за здравето на бебето, тежка - изисква сериозна медицинска помощ.

Леко преждевременно раждане

Ако бебето се роди между 32 и 36 седмици от бременността, съвременната медицинска помощ му позволява да избегне здравословни проблеми.

Кърмата за преждевременно раждане

Пълното кърмене не винаги е на разположение. Така че, преждевременно бебетата, като правило, нямат смукателен рефлекс - те се хранят през тръба. Не е задължително детето да се трансформира в изкуствено хранене. Изправянето е изход.

В някои случаи, децата с лека недоносеност нямат време за напълно зрели бели дробове. Те се нуждаят от допълнителна помощ при дишане: изкуствена вентилация на белите дробове или допълнителна доставка на кислород през първите дни от живота.

Много бебета с лека недоносеност имат хранителни проблеми. Родени до 34-35 седмици, децата не са в състояние да смучат сами - те трябва да бъдат хранени със сонда.

Ето защо бебетата, родени по това време, са принудени да останат в детския отдел на болница или родилно отделение за няколко седмици, докато могат да започнат да се хранят самостоятелно.

Освен това, в рамките на няколко седмици, всички недоносени бебета могат да имат проблеми с поддържането на телесната температура. В този случай те се оставят в инкубатор - специална кутия за новородени - за поддържане на оптимална температура и наблюдение на сърдечната дейност и дишането.

В бъдеще, след освобождаване, родителите трябва внимателно да следят температурата на детето. Недоносените бебета са лесни за прегряване или имат настинка.

Средна степен на недоносеност

Бебето се ражда на 28-31 седмица от бременността. При децата, родени в този период, белите дробове все още не са напълно узрели за дишане. Като правило, те се нуждаят от помощ под формата на изкуствена вентилация на белите дробове или снабдяването с постоянен поток от обогатен с кислород въздух за поддържане на положително налягане в дихателните пътища.

За повечето деца с умерено преждевременно раждане такава помощ се изисква за сравнително кратко време.

Ако детето е на изкуствена вентилация на белите дробове, храната му се произвежда чрез интравенозен катетър. Бебетата, които дишат сами, могат да ядат майчиното мляко през тръба, докато се научат да смучат сами.

Силна степен на недоносеност

Бебето се ражда преди 28-та седмица от бременността. По-рано такива деца оцеляваха изключително рядко, но съвременната медицина позволява кърменето на такива бебета.

На практика всички деца, които са се появили в този период, белите дробове все още не са развити - повечето от тях изискват изкуствена вентилация на белите дробове или потока въздух, обогатен с кислород.

Белите дробове могат да поддържат дихателната функция от 22-24 седмици на вътрематочно развитие, но алвеолите, които са необходими за нормалното усвояване на кислорода, се развиват само на 28-30 седмици от бременността.

Освен това много недоносените бебета не могат да се хранят и да поддържат телесната температура. Родителите на такива бебета трябва да разберат, че детето ще остане в детския отдел за дълго време.

Какво е опасно за децата преди раждането?

Бебетата, които са родени преди 37-та седмица от бременността, могат да имат проблеми, свързани не само с липсата на смукателен рефлекс.

Колкото по-кратък е периодът на раждане на детето, толкова по-голям е рискът от развитие на различни заболявания, характерни за недоносените бебета.

Неразвити бели дробове

Най-голямата опасност са белодробни нарушения. Например, синдромът на затруднено дишане при новородени. при които незрелите бели дробове на бебето не могат да се справят напълно. Да вдишва детето трябва да положи значителни усилия.

Тези деца се нуждаят от изкуствено дишане.

Дихателен арест

При недоносени бебета, дихателният център на мозъка не е напълно оформен. Ако човек не диша достатъчно често, екип от мозъчния ствол компенсира това с по-дълбок дъх.

Новородените, напротив, дишат плитко и неравномерно, имат периоди на твърде бавно дишане. Ако се появят твърде често, лекарите говорят за развитието на дихателна недостатъчност или апнея.

Докато чакате бебето, мислите за ремонт в детската стая и закупуване на всичко необходимо, детето ви расте и се развива. Разберете как живее бебето през тези девет месеца.

Бебе с такова разстройство се нуждае от постоянно наблюдение през първите седмици от живота. Тъй като детето расте, рискът от апнея намалява.

Сърдечни черти

По време на пренаталното развитие, кръвта на бебето практически не преминава през белите му дробове поради естеството на сърцето. Сърцето на ембриона изтласква кръвта от дясната камера не в белодробната артерия, а в аортата през отвор, наречен артериален канал.

Малко след раждането тя се натрупва при доносни бебета и при недоносени бебета може да остане отворена. Това води до повишено напрежение върху белите дробове и сърцето. Такова състояние изисква медицинско или дори хирургично лечение.

Инфекции, проблеми на обмена и слепота

Инфекциите засягат недоносените бебета по-често от бебетата, родени навреме. Една от причините за тази уязвимост е незрялостта на имунната система. в които антитела в кръвта на детето се произвеждат в недостатъчни количества.

Също опасно за недоносени бебета и вирусни инфекции, които други бебета причиняват само леки симптоми на студ.

В допълнение, децата, родени преждевременно, могат да имат проблеми с усвояването на хранителните вещества, както и липсата на хемоглобин, свързан с ниска степен на образуване на червени кръвни клетки - червени кръвни клетки.

Недоносените бебета могат да развият увреждане на ретината - ретинопатия на недоносените. без ранно лечение, водещо до слепота.

Ето защо недоносените бебета трябва да останат под надзора на неонатолози от раждането до момента, в който телата им са готови за самостоятелен живот.

Най-важното

Дете, родено дори преди 28-та седмица от бременността, може не само да оцелее, но и в крайна сметка да настигне развитието на доносни бебета.

Всички недоносени бебета изискват внимателна грижа и наблюдение от лекарите, за да се избегнат заболявания, причинени от незрялостта на тялото им.

дискусии

Какво е недоносено бебе? На първо място, това не е само малко дете с малко тегло: това ще бъде заблуда, че всичко, от което се нуждае, е да наддаде на тегло. Не. Представете си, че вашето бебе трябваше да се развива в утробата още 2-3 месеца, там трябваше да узрее, органите му трябваше да се развият, превръщайки се в такива зрели системи, които вече могат да съществуват независимо във външната среда. Преждевременно роденото бебе се характеризира основно с “незрялост”, неподходяща да се отдели от твоето съществуване. Много е трудно за него бързото приспособяване към живота навън, а лекарите и сестрите се нуждаят от много сила и знания, за да поддържат живота си и да му дават възможност да „узрее” нормално, най-важното за поддържането на живота е дишането, кръвообращението и регулирането на тези процеси. Майката, т.е. кислород и хранителни вещества влизат през съдовете от пъпната връв и всички вредни вещества се отстраняват и през тези съдове, а майката ги отстранява с бъбреците и черния дроб. Белите дробове не са необходими за дишане. Те бавно се развиват, подготвяйки се за първия дъх, когато се раждат. Въпреки това, за това имате нужда от специално вещество - повърхностноактивно вещество, което помага на белите дробове да „се отворят” и алвеолите не изчезват чрез обмен на газ. Съзряването на повърхностно активното вещество настъпва след 28 седмици бременност и завършва на около 36 седмици. Ако детето се роди много рано, това вещество все още може да не е достатъчно и дишането става трудно. Детето започва да диша често, става синьо, има нужда от повече кислород. За съжаление, причините за нарушеното дишане могат също да бъдат нарушена циркулация на кръвта или регулиране в случай на увреждане на нервната система или комбинация от тези причини. Във всеки случай, лечението изисква специална доставка на кислород - чрез медицинска вентилация. Изкуствената белодробна вентилация (ALV) е необходимост за поддържане на живота на детето. Без него той едва можеше да оцелее и да узрее, да може да диша сам. Един от основните показатели за състоянието на детето при механична вентилация е нивото на кислород и въглероден диоксид в кръвта. Нормалното ниво на кислород надвишава 85 mm / 100 g, а детето, което е на дихателен апарат, може да е значително по-високо от нормалното. Въпреки това, ако нивото на кислород падне под 60 mm / 100 g, сърцето и белите дробове започват да работят в интензивен режим, започва кислородно гладуване. Ето защо ежедневно се взема кръвен тест за нивото на кислород и въглероден диоксид от дете в интензивно лечение, понякога до няколко пъти на ден. Ако тези показатели са нормални, тогава нивото на кислород, доставян от дихателния апарат, може постепенно да се намали, а детето се прехвърля към така наречения режим на обучение, когато детето сам прави някои от дишанията.

След това детето се изключва от апарата и се прехвърля в по-лека форма на кислородна поддръжка - CPAP (cipap). Тук детето вече диша самостоятелно, само през тръбите, към него се подава смес въздух-газ с малко по-високо съдържание на кислород, отколкото във въздуха. Този вид подкрепа изглежда като тубули, водещи до носа, или като маска - все още е едно и също нещо. Ако, когато се прехвърли в CPAP, нивото на кислород в кръвта падне, или сърцето се повиши, детето се връща отново в вентилатора, ако остане в нормалните граници, след няколко дни, методът на поддръжка се променя на кислород.

Трябва да се отбележи, че концентрацията на кислород под 60% се счита за безопасна, като надхвърля тези показатели само в крайни случаи. Наличието на вътрематочна инфекция, общата незрялост на белите дробове и сърцето, вродената пневмония, критично ниският хемоглобин, слабият отговор на въвеждането на суфрактанти - всичко това са причини за дълъг престой на вентилатора с високи концентрации на кислород. Приемането на високи концентрации на кислород - почти 100% - за да се осъществи адекватен газообмен, белите дробове на детето се изгарят. За съжаление, това не може да бъде избегнато - защото на залог живота на "изгаряне" на белите дробове води до спазъм на производството на бронхи и слуз. Това състояние се нарича бронхо-белодробна дисплазия (BPD). Също така важно за развитието на BPD е продължителността на престоя на вентилатор с висока концентрация на кислород. Смята се, че патологичните промени в белите дробове са незначителни и обратими, ако вентилаторът с кислород над 70% е по-малко от два дни. Производството на спазъм и слуз води до повишена диспнея, нарушен газообмен, хипоксия и вторично разрушаване на клетките на нервната система. Когато детето расте, тези симптоми постепенно изчезват. Но за да бъде ефектът от това заболяване минимален, детето трябва непрекъснато да се наблюдава, да се провеждат курсове на лечение за облекчаване на спазмите, подобряване на узряването на бронхите, да се следи нивото на обмен на газ, да се предотвратяват периодите на хипоксия (т.е. липса на кислород). фактор, засягащ развитието на ретината. Доказано е, че високите концентрации на кислород водят до патологично поникване на ретината и образуването на ретинопатия на недоносеността - ужасно заболяване при прогресиране на дете, което заплашва слепотата. Продължителността на престоя на вентилатора тук няма значение: основните фактори за развитието на заболяването са концентрацията на кислород и в по-малка степен наследствеността. Отново, за да се запази живота и нормалното функциониране на други органи (на първо място, на нервната система), в много случаи просто е необходимо да се доставят високи концентрации на кислород.

Упражнявайте видеоклипове

За здравето на вашето тяло и душа!

Сутрешно упражнение за лесно събуждане

Зареждане за тънкост

Фитнес тренировки за мъже онлайн

Във филма “Фитнес за мъже от А до Я” е представен набор от упражнения за самообучение.

Кейти Смит - набор от упражнения за изгаряне на мазнини

Предлагам ви друга тренировка от прекрасната Кати Смит - функционално обучение и изгаряне на мазнини.

Обучение за момичета на всички мускулни групи

Ако започнете да правите фитнес, изберете упражнения без допълнително тегло.

Карате Шотокан: 26 Ката Shotokan Hirokazu Kanazawa

Всички 26 карате Шотокан показва известния японски майстор - Hirokazu Kanazawa - 10 Dan.

Карате Фудокан: Карате семинари Фудокан Иля Йорг

Майстор по бойни изкуства от Сърбия, собственик на 10 дан, създател на карате стил Фудокан.

Как бързо да се облекчи стреса с дишането

3 дихателни техники за здраве

Йога за забавление

Минута почивка

Във видеото - високоефективен набор от упражнения за жени, които с редовно изпълнение ще помогнат да изпомпват пресата и да се отърват от излишната мазнина по корема и страните.

Погледнете видеото за нов набор от упражнения за загуба на тегло, което може да се направи за жени над 40 години.

Какви упражнения могат (и трябва) да се правят по време на менструация? Критичните дни за всяка жена са време на неприятни и болезнени усещания, обтегнати мускули, влошаване на настроението.

Три учебни играчки за малки деца, които могат да бъдат добавени към книгата за развитие, са направени на ръка: детско креватче за животни, къща с герои от театър с пръсти и езеро.

Два идентични таблетки за двама братя (тема - писта), които могат да бъдат свързани в един голям начин.

Двойката йога се появи в постсъветското пространство не толкова отдавна, но тя вече придоби огромна популярност и много поддръжници.

Първото упражнение: трябва да застанете пред някой обект, разположен на такова разстояние от нас, че да можете да го виждате без очила, без лещи.

Възможно ли е да се ангажираме във facebook, ако лицето има съдова решетка (купероза)?

Това е наистина много добро упражнение за краката и седалището, като насърчава ефективната загуба на тегло в бедрата.

Мисля, че всеки от вас мечтае за плосък корем и в това упражнение ще се отървем от мазнините по корема.

Упражнението "Табата" е упражнение за изгаряне на мазнини с висока интензивност.

При практикуването на всякакъв вид бойни изкуства е изключително важно да се подготвят лигаментите и мускулите на спортиста за последващо физическо усилие.

Упражнения за отслабване: трениране на мускулите на корема и страните.Оригинално положение - седи на петите.

Отговори на въпроси относно броя на упражненията във Facebook, темпото на обучение и колко често се правят тези упражнения.

Кажи ми честно, мръщеш ли се? Много хора обичат да мръщят.

Трикове с син колан

Техника Lotus: Източна техника за възстановяване на зрението.

Упражнението „Dhanurasan“ („позата на лъка“ на санскрит) е дошло в съвременния спорт от йога: той перфектно развива гъвкавостта на гръбначния стълб и помага за укрепването на органите в коремната кухина.

Не е останало много време преди празниците, но тънката фигура остава мечта? Отслабнете за 30 дни с Джилиън Майкълс!

Разработвайки малка книга за малко момиче, тя е само на една година, така че малката книга е направена с това предвид, плюс разширение за растеж, разбира се.

Какво прави възможно подобряването на зрението ви в допълнение към гимнастиката, масажа, авто-тренировките и йога? Трябва да храня очите си с витамини.

70% от хората, които започват да тренират във фитнеса или вкъщи, искат да се отърват от мразения си стомах.